Formularz rekrutacyjny

Po złożeniu formularza w wersji on-line otrzymasz plik PDF z formularzem na adres mailowy, który został w nim podany. Wydrukuj formularz, podpisz w wyznaczonych miejscach i dołącz wymagane załączniki, w tym te potwierdzające prawidłowość punktów za spełnienie kryteriów formalnych i kryteriów premiujących (jeśli dotyczy). Tak przygotowany formularz złóż osobiście lub drogą pocztową w Biurze Projektu "Operacja Edukacja!" (36-072 Świlcza 145b) lub osobiście w wybranym Punkcie Kontaktowym w terminie do 5 dni roboczych od planowanego zakończenia rekrutacji w wersji on-line.

 

W przypadku nieotrzymania zwrotnej wiadomości z plikiem PDF formularza rekrutacyjnego w terminie 24h od wysłania formularza zgłoszeniowego, wyślij prośbę o przesłanie formularza na adres mailowy helpdesk@operacjaedukacja.pl, zawierającą imię, nazwisko oraz datę i przybliżoną godzinę złożenia formularza rekrutacyjnego w wersji on-line.

UWAGA!

W treści formularza  w treści formularza nie należy stosować znaków „”, & oraz ‘.

Obecnie nie prowadzimy naboru.