Aktualności

28.05.2024

Informujemy, iż Biuro projektu w dniach:

 

30-31 maja 2024 (czwartek, piątek) będzie nieczynne

 

23.05.2024

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że 27.05.2024 r. (poniedziałek) punkt kontaktowy w Łańcucie będzie nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia.

22.05.2024

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, iż w dniu 22.05.2024r. (Środa) Biuro Projektu w Strzyżowie bedzie nieczynne za utrudnienia przepraszamy

10.05.2024

Ogłoszenie o II naborze do projektu „Operacja Edukacja!”

Informujemy, że II nabór planowany jest w terminie:

 

20.05.2024 r. od godziny 10:00:01 do godziny 17:59:59

oraz

21.05.2024 r. od godziny 10:00:01 do godziny 17:59:59

 

Złóż formularz rekrutacyjny w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://operacjaedukacja.pl/formularz-rekrutacyjnybędzie to możliwe jedynie w w/w dniach i godzinach trwania naboru.

 

Po złożeniu formularza w wersji on-line otrzymasz plik PDF z formularzem na adres mailowy, który został w nim podany. Wydrukuj go, podpisz w wyznaczonych miejscach i dołącz wymagane załączniki, w tym te potwierdzające prawidłowość punktów za spełnienie kryterium formalnego i kryteriów premiujących (jeśli dotyczy). Tak przygotowany formularz złóż osobiście lub drogą pocztową w Biurze Projektu (36-072 Świlcza 145b) lub osobiście w wybranym Punkcie Kontaktowym w terminie do 28.05.2024 r.

 

Informujemy, że w II naborze zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie maksymalnie 600 osób.

 

Masz pytania dotyczące rekrutacji? Skontaktuj się nami:

e-mail: rekrutacja@operacjaedukacja.pl

telefon: 663 155 800

07.05.2024

Informujemy

że rozpoczęcie drugiego naboru rekrutacyjnego planowane jest na 20 maja 2024 r. Formularz rekrutacyjny będzie aktywny przez 2 dni robocze w godzinach 10.00-18.00.  Zaktualizowany „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” oraz formularz rekrutacyjny zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

29.04.2024

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, iż w dniu 02.05.2024r. (czwartek) Biuro Projektu bedzie nieczynne

28.04.2024

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie wraz z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarzadzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji”.

Spotkanie odbędzie się 15 maja 2024 r., w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Wyższej Szkoła Informatyki i Zarządzania - WSIiZ w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.

Spotkanie informacyjne skierowane jest do osób powyżej 18 roku życia, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem swoich kompetencji ale także do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracodawców nie będący przedsiębiorcami, posiadających swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze  woj. podkarpackiego  oraz pracowników tych podmiotów.

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie wybranego formularza zgłoszeniowego.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkań.

Wydarzenia organizowane są w ramach obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej.

Agenda spotkania dostępna w załączeniu.

 

Organizatorzy spotkania:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, 17 747 64 88
e-mail: pife.rzeszow@podkarpackie.pl

Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Gen. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
email: een@wsiz.edu.pl
tel. +48 17 860 57 45/52/61

13.03.2024

Informujemy, że biuro w Łańcucie będzie nieczynne w dniach 14-15 marca 2024. 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i zapraszamy do kontaktu po numerem: 663 155 800

05.03.2024

Informujemy, że w zakładce „Rekrutacja” opublikowana została lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa.

12.02.2024

Informujemy, że I nabór do projektu „Operacja Edukacja!” został zakończony.

Formularz należy podpisać czytelnie na ostatniej stronie (pod ostatnim oświadczeniem) oraz dołączyć Klauzulę RODO, którą również należy czytelnie podpisać.

Przypominamy, że formularz rekrutacyjny w wersji papierowej należy złożyć w Biurze Projektu lub wybranym punkcie kontaktowym do 23.02.2024 r.