Rekrutacja

10.05.2024

Ogłoszenie o II naborze do projektu „Operacja Edukacja!”

Ogłoszenie o II naborze do projektu „Operacja Edukacja!”

Informujemy, że II nabór planowany jest w terminie:

 

20.05.2024 r. od godziny 10:00:01 do godziny 17:59:59

oraz

21.05.2024 r. od godziny 10:00:01 do godziny 17:59:59

 

Złóż formularz rekrutacyjny w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://operacjaedukacja.pl/formularz-rekrutacyjnybędzie to możliwe jedynie w w/w dniach i godzinach trwania naboru.

 

Po złożeniu formularza w wersji on-line otrzymasz plik PDF z formularzem na adres mailowy, który został w nim podany. Wydrukuj go, podpisz w wyznaczonych miejscach i dołącz wymagane załączniki, w tym te potwierdzające prawidłowość punktów za spełnienie kryterium formalnego i kryteriów premiujących (jeśli dotyczy). Tak przygotowany formularz złóż osobiście lub drogą pocztową w Biurze Projektu (36-072 Świlcza 145b) lub osobiście w wybranym Punkcie Kontaktowym w terminie do 28.05.2024 r.

 

Informujemy, że w II naborze zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie maksymalnie 600 osób.

 

Masz pytania dotyczące rekrutacji? Skontaktuj się nami:

e-mail: rekrutacja@operacjaedukacja.pl

telefon: 663 155 800

03.04.2024

Aktualizacja listy rekrutacyjnej.

Szanowni Państwo

Niniejszym publikujemy aktualizację listy rekrutacyjnej.

AKTUALIZACJA LISTY REKRUTACYJNEJ – stan na dzień 03.04.2024

06.03.2024

Aktualizacja listy rekrutacyjnej.

Szanowni Państwo

Niniejszym publikujemy aktualizację listy rekrutacyjnej.

AKTUALIZACJA LISTY REKRUTACYJNEJ – stan na dzień 06.03.2024

05.03.2024

Publikacja listy Rekrutacyjnej Nabór I

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy:

 

LISTĘ REKRUTACYJNĄ Z I NABORU REKRUTACYJNEGO – stan na dzień 05.03.2024

LISTĘ REZERWOWĄ Z I NABORU REKRUTACYJNEGO – stan na dzień 05.03.2024

LISTĘ ODRZUCONYCH FORMULARZY

 

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, listy nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, a jedynie unikatowy numer Kandydata, automatycznie wygenerowany w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line.

 

Lista rekrutacyjna - obok unikatowych numerów Kandydatów/ek zawiera statusy:

 

1. Zakwalifikowany - oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy indywidualne (mailowe i/lub telefoniczne) zapraszanie Kandydatów/ek do podpisania Umowy Trójstronnej Dofinansowania Usługi Rozwojowej. Prosimy oczekiwać na wezwanie.

 

2. Zakwalifikowany warunkowo - oznacza, że  Operator jest w trakcie weryfikacji poprawności zgłoszonej przez Kandydata/kę karty usługi z Bazy Usług Rozwojowych.

 

Lista rezerwowa - to lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na liście rekrutacyjnej z  I naboru rekrutacyjnego.

 

Lista odrzuconych formularzy – to lista składająca się z osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Edukacja!”.

 

Ponadto informujemy, że lista będzie systematycznie aktualizowana, wraz ze zmianą statusów Kandydatów/ek.

24.01.2024

Ogłoszenie o I naborze do projektu „Operacja Edukacja!”

Informujemy, że I nabór planowany jest od 12 lutego 2024 r.

Ogłoszenie o I naborze do projektu „Operacja Edukacja!”

Informujemy, że I nabór planowany jest w terminie:

od dnia 12.02.2024 r. od godziny 12:00:01 do dnia 16.02.2024 r do godziny 23:59:59

 lub osiągnięcia limitu 1125 przesłanych formularzy

Złóż formularz rekrutacyjny w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: operacjaedukacja.pl/formularz-rekrutacyjnybędzie to możliwe jedynie w ww. dniach i godzinach trwania naboru.

Po złożeniu formularza w wersji on-line otrzymasz plik PDF z formularzem na adres mailowy, który został w nim podany. Wydrukuj go, podpisz w wyznaczonych miejscach i dołącz wymagane załączniki, w tym te potwierdzające prawidłowość punktów za spełnienie kryterium formalnego i kryteriów premiujących (jeśli dotyczy). Tak przygotowany formularz złóż osobiście lub drogą pocztową w Biurze Projektu "Operacja Edukacja!" (36-072 Świlcza 145b) lub osobiście w wybranym Punkcie Kontaktowym w terminie do 23.02.2024 r.

Informujemy, że w I naborze zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie maksymalnie 750 osób.

 

Masz pytania dotyczące rekrutacji? Skontaktuj się nami:

e-mail: rekrutacja@operacjaedukacja.pl

telefon: 663 155 800